Som forældre til Ida (20 mdr.) og Elias (4 år) har vi lyst til at anerkende det pædagogiske arbejde, som dagligt foregår i Svanninge Børnehus. Vi har to dejlige børn, som trives og udvikler sig hver især i deres daglige rammer i henholdsvis “Solen” og “Stjerne/Månen”. 

Ida har profiteret meget af “baby-tegn”, hvor hun kommunikativt har været god til at udtrykke sig ved hjælp af tegnene. Som forældre er vi blevet introduceret til tegnene, så vi hjemme kunne understøtte arbejdet i børnehaven. 

“Solen” har i foråret skaffet to nye køretøjer, hvori der kan sidde 4 børn i hver. Så nu prioriteres der ture ud af huset, hvor naturen i nærmiljøet udforskes. 

Stjerne/Månen

Elias går i ”Stjerne/Månen” – han har tidligere gået i vuggestue i “Solen”. Overgangen fra “Solen” til “Stjerne/Månen” har været nem for ham – rammerne, børnene og de voksne var alle kendte for ham. Og så var det sejt at skulle over til “de store”☺  

Elias har sammen med de andre børn deltaget i “Spell”-projektet (sprogtilegnelse via legebaseret læsning) i Børnehaven. Der er ingen tvivl om, at Elias har profiteret meget af projektet. Han overrasker os med nye ord og begreber, som der har været fokus på. Han er meget optaget af alfabetet og bogstaverne og kan allerede skrive enkelte bogstaver. Projektet har haft en klar effekt på hans faglige kompetencer. 

Bussen har bidraget til at udvide børnenes horisonter – der har bl.a. været ture til zoo i Odense, Egeskov Slot, Naturama i Svendborg, Biblioteket i Faaborg, Naturlegepladsen i Svanninge bakker, ture til stranden og meget mere. Elias holder meget af turene uden for de daglige rammer – og så er det jo fedt at køre med bussen!

Vi oplever ligeledes, at børnene udfordres tilpas grovmotorisk i de mange arenaer, der findes ”lige uden for døren”, herunder på legepladsen, i hallen, i skolens gymnastiksal samt på sportspladsen. 

Vores børn er trygge og glade for personalet i Børnehuset

Vores børn er trygge og glade for personalet i Børnehuset. Flere af de voksne er tilknyttet både ”Solen” og ”Stjerne/Månen” og alle voksne er samlet på den fælles legeplads, når der leges udenfor. Dette giver kontinuitet og sammenhæng for børnene – særligt i forbindelse med overgangene. Eftersom Svanninge Børnehus nu er samlet med Svanninge Skole i en landsbyordning, er det vores klare oplevelse, at det giver en god rød tråd gennem vores børns barndom.  

I skrivende stund (2021) er mine børn fyldt 9 og 12 år. Og sikke en fantastisk rejse de har været på I Brahesminde-regi. De har gennem årene udviklet sig i et trygt og godt skolemiljø. Brahesminde har gode værdier, og jeg oplever at skolen har fokus på alle parametre, hvad angår børnenes trivsel, læring og udvikling. Den røde tråd er stadig genkendelig, og mange af medarbejderne er stadig de samme som dengang i 2013 ☺

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at mine børn har fået det bedste afsæt og det bedste fundament for, hvad der venter forude, når de engang skal videre i skolesystemet. 

Tak til alle de dygtige engagerede medarbejdere på Brahesminde skole og dagtilbud for at skabe de mest optimale rammer for mine børns udvikling. 

Venlig hilsen Mette Wulf, mor til Ida og Elias