Booking og brug af bussen

Baggrund for princippet

Brahesminde Skoles skolebus er et velovervejet indkøb, som gerne skulle vise skolens mobilitet og interesse i at komme ud og leve dels det grønne og aktive liv, dels giver flere muligheder for vores læring. For at sikre at vores primære fokus er på hverdagens kerneopgave, så skal bussens ses som et supplement hertil.

Mål

Bussen skal opleves som et aktiv for skolen og institutionen til ture ud af huset.

Bussen, og dens passagerer, er en reklamesøjle, den repræsenterer skolen ligegyldigt hvor og hvornår den befinder sig. Vi passer alle godt på vores bus

Bussen er for ALLE

Bussen fyldes, så vidt muligt, altid op.

 

Det betyder på vores skole

Personale reserverer selv bussen, husk at sikre, der er en aftale med en chauffør.

  • At når chaufføren er væk på tur, så skal der dækkes af i baglandet. eller betales refusion.
  • At der skal ske fordeling af brug af chaufførere.
  • At bussen er en mulighed, brugen fordeles gennem en klippekortsordning:

Skole: Hver har klasse har tre årlige klip. Dagstur, halvdagstur, smuttur (max to timer eller bussen kommer hjem i mellemtiden)

Dagtilbud: 10 smutture

SFO: 10 onsdagsture

 

OBS!

Tilstræb egentransport (gå og cykle) før busbestilling.

Bussen kører kun med skolens chauffører 

At ved heldagsture er det ikke nødvendigvis billigst at tage bussen. Undersøg alternativer fx. DSB med grupperejser, HUSK løn for overtid kan hurtigt blive en stor udgift. 

bemærkninger til reservationen skrives hvem chaufføren er, destination og ledige pladser op, således andre grupper.

Rengøring af bussen går på evt. skift mellem klasserne – fredag over middag. Aftales færdig med chaufførerne.

Chaufførerne deler vedligehold- og serviceansvar mellem sig.

Bussen er parkeret på begge matrikler  – skiftevis 

Nøglen hænger på kontorets nøglebrættet på den matrikel, hvor bussen holder. Nøglen følger bussen.