Alle børn har ret til musikundervisning!

Musik til Carl

Musik og sang for alle børn i dagpleje, vuggestue og børnehave

Forslag til nyt samarbejdsprojekt med musik og sang for alle børn i dagpleje, vuggestue og børnehave i Faaborg-Midtfyn Kommune

Det kommunale ønske om samarbejde institutionerne imellem bliver tit ved ønsketænkningen.
Det kunne vi godt tænke os at gøre noget ved!

Den kommunale dagpleje har de sidste 3 år prioriteret musik til alle børn – hvert år. Nogle børnehaver tilmelder sig også hvert år, men andre vælger ikke at samarbejde med musikskolen.
Mon ikke økonomien er en væsentlig faktor?

Musik til alle!

I musikskolen har vi den holdning, at børn har ret til musikundervisning!

Vi har ladet os inspirere af projektet Musik til Svend i Svendborg Kommune. Her får alle 0-6-årige børn musik gennem ”Musik til Svend”, som er finansieret af en øremærket, kommunal pulje.
Projektet er en meget stor succesfortælling i Svendborg kommune.

Med jeres hjælp kunne vi lægge grundstenene til noget lignende i Faaborg-Midtfyn Kommune?

Vi vil derfor gerne invitere børnehaverne i Landsbyordningen i Horne/Svanninge samt børnehaverne i Område Nord med i et pilotprojekt i næste skoleår.

Det er ønsket, at alle 0-6-årige børn i Faaborg-Midtfyn Kommune efter pilotprojektets gennemførsel inkluderes i Musik til Carl, og som minimum hvert andet år får et musikforløb á 12 uger med musikpædagoger fra Musikskolen.
Det optimale vil være ét forløb hvert år til alle børn.

Jo mere musik – desto bedre.

Hvad får I ud af at deltage i pilotprojektet?

Ud over jeres sædvanlige musikforløb (børnemusikfestival, vuggestuemusik, SFO-forløb), vil musikskolen gerne tilbyde, at I i denne sæson også får musik for lillegruppen og mellemgruppen med uden merpris.

Musik- og sang-forløbet varer i ca. 3 mdr. og skal indeholde:

●  1 lektion til opstartsmøde med forventningsafstemning, – ét møde pr. hus

●  10 lektioners musikforløb – ca. 45 minutter pr. gruppe.

●  1 lektion til evaluering – evt. på et personalemøde, hvis det ønskes.

…Altså: 10 lektioner pr. børne-gruppe + 2 lektioner pr. hus til møder

I en musiklektion deltager:

●  Op til 20 børn – gerne færre.

●  En musikpædagog fra Musikskolen.

●  Kontaktpersonen fra institutionen.

●  Evt. flere pædagoger fra institutionen.

Det er tanken at alle hold om muligt skal ligge samme dag, så musikpædagogen nærmest indgår i huset den dag og evt. spiser sin madpakke sammen med børnene.

Instrumenter i institutionen.

Under pilotprojektet vil musikskolen stille instrumenter til rådighed – f.eks. et klaver, rasleæg, små trommer m.m.
Instrumenterne forbliver i institutionen under hele forløbet
. Det giver børn og personale mulighed for at synge sangene og bruge instrumenterne, når musikpædagogen ikke er til stede.

Efter de 3 måneder udleveres et sanghæfte med sange fra forløbet samt evt. videooptagelser med udvalgte sange, som kan bruges i dagligdagen.
Tanken er, at der fortsat er musik i grupperne en gang om ugen, med institutionens egne pædagoger – i starten med hjælp fra videoerne, men med tiden mere selvstændigt.

Hvad er musik overhovedet godt for?

Målrettet musikundervisning styrker hjernebarken. Dette styrker indlæring på mange andre områder:

●  Sproglig udvikling

●  Sociale færdigheder

●  Kreativitet

●  Motorik

●  Den generelle musikalitet.

page2image37865344 page2image37867648

Konklusion

page3image37814016

Musik til Carl kan blive en rød tråd i børnenes liv.

Musik til Carl vil styrke de musikalske aktiviteter i institutionerne gennem børnenes opvækst fra 0 – 6 år.

Musik til Carl vil have stor, positiv virkning både på den musikalske fødekæde samt læringsparatheden generelt.