Perlefilm

I et generationsmøder mellem 20 børn 3.-4. kl. Brahesminde og 20 ældre mennesker fra lokalområdet vil blive til en snak om ensomhed  – set fra barne- og voksenhøjde.  Der vil blive afholdt  2 dialog-værksteder v/ Perlefilm, som i august/september 2021.  

Produktet er 4-6 små animationsfilm. Disse får kommunens børnehaver, skoler, plejehjem og andre institutioner samt div. civile fællesskaber/ foreningsfora i hele kommunen fri adgang til, så der kan sættes dialoger om ensomhed i gang.