Samarbejde

Vi er ikke mainstream

Vi har ingen ambition om at være en mainstream folkeskolen, men derimod inspireres vi af alle skoletyper, friskole, privatskole og folkeskole med det formål i al sin enkelhed, at vi gør det der giver mening for børnene, jer forældre og for os. 

Samtidig søger vi at have en tydelig profil for, hvad vi tilbyder som skole, og hvad vi forventer af jer forældre. Svanninge er DGI dagtilbud og skole, mens Horne er Grønne spirer i dagtilbud og Grønt flag d- grøn skole. Begge dele opnås via Friluftsrådet.

Man skal derfor som forældre være indstillet på at være en del af Brahesminde fællesskab og deltage aktivt i ens barn/børns liv, hvad enten det er børnehave eller skole. Vi har gensidigt forventning til, at vi sammen med jer investerer energi i samarbejdet.  

Fokus på det gode samarbejde

Netop fordi vi har et særligt fokus på værdien af at have et godt samarbejde, har vi valgt at udvikle vores eget koncept for elevplaner, for beskrivelse af trivsel, og hvordan vi arbejder med jeres barn ud fra den gensidighed, vi synes er enorm vigtigt for alt.

Kort fortalt så handler det om, at vi får afstemt forventninger. Vi fortæller, hvordan vi oplever jeres barn, men lige så vigtigt, at I sammen med jeres barn vurderer, hvordan det går i skolen. Skemaet er det samme for både skole og forældre/barn. Til samtaler mellem hjem og Brahesminde ses der i fællesskab på forskelle og overensstemmelser, og hvad der ligger til grund for det. 

Det betyder at vores skole/hjem og dagtilbudssamtaler, er en dialog om, hvad vi sammen skal være opmærksom på, arbejde med og hvad der er forbedret siden sidst, så vi er enige om, hvad vi samarbejde om i den kommende periode. Sammen gør vi læringen bedst mulig for alle børn.