Egne traditioner og arrangementer

Baggrund for princippet

Vi har også vores egne traditioner og arrangementer i løbet af året. Det er blandt andet:

 • Fælles morgenbord 1. skoledag for Horne Land – i samarbejde med frivillige lokale kræfter
 • Morgensamling hver dag
 • Venskabsklasser
 • Teatertur til Odense
 • Trimdag – skolernes motionsdag
 • Naturvidenskabsfestival (uge 39)
 • Halloween (SFO)
 • Børnemusikfestival
 • Bedsteforældredag
 • Juleafslutning – adventssamlinger – Lucia
 • Lysfe fest
 • Skolefest (med teater)
 • Fastelavn
 • Lejrskole 5 kl
 • Markedsdag for hele Horne Land
 • Fælles idrætsdag
 • Sommerfest 

Profil

Vi er en lille afdeling, der ligger i naturskønne omgivelser, med skov og vand til næsten alle sider. Vi har stort fokus på, at det vi siger, er det, vi gør – så børn/elever er trygge i rammen. 

Vi har et et godt forældresamarbejde, som bygger på gensidig tillid og forventninger. 

Horne er en grøn skole, hvor der arbejdes med grønt flag i både børnehus og skoledel. Alle børn/elever bliver aktive i den grønne proces.  Det betyder, at vi årligt hejser et nyt flag, som bevis for vores grønne indsats. 

Vi har som mål at være en miljømæssig, bæredygtig skole/institution, hvor naturkontakt og miljøforståelse er højt prioriteret.Gennem et bevidst arbejde med miljø vil vi synliggøre og udvikle vores arbejde, hen mod en grønnere hverdag. I det pædagogiske arbejde ønsker vi at udnytte den unikke beliggenhed tæt på vand og skov og at inddrage naturen i leg og læring, for derved at åbne skole og institution op mod den omgivne natur.Vi arbejder for at vores brugere opnår ejerskab til nærmiljøet, så der bliver passet godt på udefaciliteter og natur

Klima og bæredygtighed er vigtige temaer for os i hverdagen. Skolen har et miljøråd og vi arbejder løbende med grønne temaer i undervisningen. I Børnehaven arbejdes der med grønne spirer i hele institutionen.