Traditioner i Svanninge

Syrenfestival:

Børn i børnehave og skole arbejder med og fortolker syrener gennem forskellige kreative processer.

Høstfest i september:

Dagtilbud og skole deltager i den årlige høstfest i lokalområdet. Vi pynter og planlægger læring om emnet.

Trim dag:

Vi deltager alle i trim dagen på forskellige måder alt efter alder. Alle starter med fælles opvarmning, som nogle af de store elever står for.

Børnemusikfestival:

Vi har et samarbejde med musikskolen og andre institutioner, hvor børnene ud fra et emne fortæller, hvad de tænker og musikpædagogen sætter det sammen til en sang. Vi øver og laver en forestilling for forældre og søskende. 

Skolefest

Børn og forældre inviteres til skolefest, hvor 6. klasse opfører et stykke.5. klasse laver en bod, hvor der kan købes forplejning og diverse hjemmelavede ting. 

Juleklippedag:

Vi pynter hele afdeling Svanninge op samme dag. De ældste børnehavebørn er sammen med skolen og de 0-4 årige har besøg af bedsteforældrene til at hjælpe.

Lucia:

Elever fra skolen laver et Luciaoptog, som vises for alle. vi besøger Sognegården, hvor vi går Lucia for senior i Sognegården.

Fastelavn:

De ældste i børnehaven slår katten af tønden sammen med skolen

De andre børnehavebørn slår katten af tønden på Stensvang plejecenter

Forårsarrangement:

Vi afholder fælles arrangement for alle, hvor der er forskellig optræden, udstillinger og forskellige værksteder, hvor børn og forældre kan prøve ting af.

Bedsteforældredag i vuggestue og børnehave.

Vi inviterer bedsteforældrene til en hyggelig formiddag. Bedsteforældrene medbringer plante, så alle krukke bliver flotte og afslutter med at bage pandekager på bål.

Lejrskole:

Vi planlægger lejrskole for 5. klasse i Danmark, hvor der både er fokus på læring og sociale dannelse.

Fodboldturnering:

Fællesidrætsdag 

Sidste skoledag:

Morgensamling:

Vi har morgensamling to gange om ugen, de store elever henter vuggestue og børnehavebørn og sidder sammen med dem. Vi synger forskellige sange og der bliver givet beskeder nogle gange lidt optræden.